Formulär bostadsanmälan

Tangentbord
Sökande (målsman)


Medsökande (elev)

Önskemål beträffande bostad
Genom denna ansökan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) till att Härjegårdar Fastighets AB har full rätt att ta Kreditupplysning genom Business Check och inhämta all den övriga information, som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om lägenhet. Jag medger också att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Härjegårdars dataregister. Jag är medveten om att Härjegårdar förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy.  * (obligatorisk)

Publicerat av: System Webbmaster 2018-01-09

Härjegårdar Fastighets AB
Box 40
842 21 Sveg

telefon: 0680‑169 50
e‑post: info@harjegardar.se