STYRELSE

Ordinarie ledamöter med partitillhörighet

  • Lars-Gunnar Nordlander, S   ordf.
  • Lars-Olof Mattsson, M  vice ordf.
  • Gunilla Hedin, S
  • Örjan Eriksson, C
  • Gottfrid Jonsson, S

Suppleanter med partitillhörighet

  • Bo Danielsson, V
  • Johan Fredholm, M

Revisorer

  • Anders Eriksson, PWC
  • Henry Johansson, lekmannarevisor       Ersättare: Tage Fjellner

 

Publicerat av: Birgitta Andersson 2018-06-21

Härjegårdar Fastighets AB
Box 40
842 21 Sveg

telefon: 0680‑169 50
e‑post: info@harjegardar.se