Servicegaranti

Härjegårdar Fastighets AB garanterar att inom högst 32 timmar efter Din anmälan åtgärda akuta fel enligt nedanstående villkor.

Uppfyller vi inte detta bor Du gratis till dess felet är åtgärdat.

Vår serviceman informerar om villkoren för åtgärden, det vill säga om det är ett akut fel som faller inom garantin eller ej.

Servicegarantin gäller fel som anmälts till Härjegårdar under ordinarie arbetstid

Servicegarantin omfattar

  • Totalt el- eller värmeavbrott.
  • Elspis helt ur funktion. Kyl- och / eller frysskåp helt ur funktion.
  • Rinnande kranar.
  • Wc-stol ur funktion.
  • Totalstopp i avlopp.
  • Låsfel på lägenhetsdörr (entré, tambur, altan och / eller balkongdörr).
  • Fönster som ej går att stänga.
  • Hisstopp.
  • Till tvättpass/tvättomgång hörande maskiner helt ur funktion.

I de fall vi är beroende av underleverantörer eller annan omständighet som vi inte råder över, garanterar vi att inom 32 timmar tala om när felet kan åtgärdas.

Håller vi inte servicegarantin behöver Du inte betala någon hyra fr o m 32 timmar efter anmälan fram till då felet blir lagat, eller vi meddelat när reparationen kan ske. I tiden, 32 timmar, ingår ej enligt avtal arbetsfria dygn.

Vi förutsätter att vi får tillträde till lägenheten när felet skall lagas.

För fel i allmänna utrymmen gäller garantin för den hyresgäst som först anmälde felet. Har garantin inte uppfyllts och Du därigenom är berättigad till hyresavdrag anmäler Du detta till Härjegårdars kontor.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-09-17