Överlåtelse av lägenhet

Hyresrätten för en bostadslägenhet får inte överlåtas till någon annan utan hyresvärdens tillstånd. Däremot medger hyreslagens regler att vi kan godkänna en överlåtelse under vissa förhållanden.

  • För att kunna få ett hyreskontrakt överlåtet på sig, måste man ha bott tillsammans med kontraktsinnehavaren under ett antal år.
  • Man måste också ha haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans, det räcker alltså inte att han eller hon varit inneboende. Det har ingen betydelse om man är släkt, det är sammanboendet i sig som räknas. Man får inte automatiskt överta sina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

Separation

Om någon av parterna vid en separation säger upp sin del av hyresavtalet så förfaller hela avtalet. Den andre kan då ha rätt att överta avtalet och få det förlängt för egen del. Detta förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-09-16