Uppsägning av avtal

En uppsägning av ett hyresavtal ska alltid ske skriftligt.

Uppsägningstider

Lägenheter

Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader.

Uppsägningstiden gäller till det hel- eller halvmånadsskifte som inträffar närmast efter 3 månader från uppsägningsdagen. Ex: om du säger upp din lägenhet den 1 januari upphör avtalet den 31 mars. Men om du säger upp din lägenhet den 13 januari upphör avtalet den 15 april.

Du kan använda ditt hyresavtal eller skriva ut en uppsägningsblankett, se länk nedan.

Om du byter lägenhet inom Härjegårdars fastighetsbestånd gäller följande:

  • Byte till en lägenhet med högre hyra - ingen uppsägningstid
  • Byte till en lägenhet med lägre hyra - 3 månaders uppsägningstid

Bilplats och garage

Nio månaders uppsägningstid.
Om bostadsavtalet sägs upp så upphör sidoavtalet till samma uppsägningsdatum.

Uppsägningsblankett Pdf, 204.5 kB.

Utflyttning

Mer information du bör veta i samband med utflyttningen finns under fliken Utflyttning i menyn till vänster.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2021-10-22