Laddplats till din elbil/laddhybrid

Vi kan nu erbjuda dig som har eller är på väg att skaffa en elbil/laddhybrid en bilplats med möjlighet att ladda din bil i närheten av din bostad.

Det går till så att befintliga motorvärmaruttag konverteras för en flexibel och kostnadseffektiv lösning för laddning utomhus. Eftersom det finns ett stort antal motorvärmare i vårt bestånd, så kan många hyresgästers behov tillgodoses relativt snabbt.
Laddning sker då med stickproppsanslutning (även kallad Mode 2-laddning) i befintliga motorvärmarcentraler. Uttaget vid platsen har konstant strömtillförsel i uttaget och eventuell timerfunktion kopplas ur.

Effekten vid laddning är begränsad av säkringarna i motorvärmaruttaget till 10A (2,3 kW), säkerställ att din laddkabel är begränsad till 10A för att undvika att säkringarna löser ut. Det innebär att 10 timmars laddning ger energi som motsvarar ca 10 mils körning.

Elanvändningen ingår i den totala hyran för platsen som är 800,-/månad för p-plats och 890,-/månad för p-plats under skärmtak.

Kontakta oss på telefon 0680-16951 eller 0680-16960 om du är intresserad av att hyra en laddplats till din bil.

Ladda aldrig i uttag som Härjegårdar inte har godkänt

Det är förbjudet att ladda i ett eluttag som vi inte har godkänt och man får inte använda någon utrustning mellan uttaget och kabeln, till exempel timer eller liknande.

Kontakta våra bo- och lokalvärdar om ni har frågor och funderingar. Här finns en länk med kontaktuppgifter.

Vägguttag är inte alltid dimensionerade för att klara den värmeutveckling som kan uppstå när uttaget belastas med hög effekt under lång tid.
Värmeutvecklingen kan innebära brandrisk och snabbare åldrande av elanläggningens komponenter.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2023-11-20