Arrendator till restaurang i Sveg

Härjegårdar söker en arrendator till en restaurang i Sveg belägen i fd Folkets Hus. Nuvande restauranglokal och kök skall renoveras och byggas om under vintern/våren 2017.
Intresseanmälan skall lämnas in senast den 7 oktober 2016 till adress:

Härjegårdar Fastighets AB
Box 40
842 21 SVEG

Kriterier som skall uppfyllas för att ge möjlighet att antas som arrendator tillhandahålls av Härjegårdar Fastighets AB.

Härjegårdar kommer efter att anmälningstiden gått ut bjuda in den/de som uppfyller ställda krav till förhandling innan beslut om avtal med arrendator fattas.

Upplysningar i ärendet lämnas av VD Stig Holm, telefon 0680 - 169 63
stig.holm@harjegardar.se

Publicerat av: Birgitta Andersson 2016-09-08