Byte av garageportar

På kv Solnan i Sveg kommer de gamla garageportarna att bytas ut till takskjutportar.
Garageportexperten i Östersund kommer att utföra arbetet med början v 21.
Berörda hyresgäster kommer att meddelas ytterligare
Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04