Fastigheter i Bruksvallarna och Ljusnedal sålda

Härjegårdar har sålt tre fastigheter i Bruksvallarna och Ljusnedal till Bruksvallarnas Ortsutveckling AB.

Jag är nöjd med att köparen är en aktör med lokal förankring och stort engagemang i bygden, säger Hans Heuser, vd för Härjegårdar.

Jag tycker naturligtvis att det är tråkigt att kommunen behöver göra det här men vi köper för att säkra ortens framtid och utveckling, säger Magnus Myhr, Bruksvallarnas ortsutveckling AB.

Intresset för lägenheterna har varit stort. Köpesumman hamnade på 11,1 miljoner kronor efter budgivning.

Vår ambition har varit att sälja till någon som tänker långsiktigt och fortsätter att hyra ut lägenheterna till fast boende och inte som turistboende. Uppdraget från kommunfullmäktige var att sälja fastigheterna som hyreslägenheter, säger Hans Heuser.

Fastigheterna som sålts omfattar åtta lägenheter i Ljusnedal på Wageniushagen 5-11 samt tio
lägenheter på Myhrs väg 6-24 och tio lägenheter på Vallarvägen 137-155 i Bruksvallarna.

Härjegårdar jobbar vidare med att sälja tretton fastigheter med bostäder i Lillhärdal och Ytterhogdal samt sju fastigheter med lokaler i Sveg, Ytterhogdal, Lillhärdal och Vemdalen.

Vi för diskussioner med flera intresserade köpare i Ytterhogdal om fastigheterna där.
Jag tror på ett avslut i början på 2020 säger Hans Heuser.

Magnus Myhr och Hans Heuser

Magnus Myhr och Hans Heuser

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-15