Fastigheter sålda i Ytterhogdal

Fastigheterna Viken 6:75, 60:1, 13:4, 8:19, 1:53 och 13:49 - 13:56 är nu sålda till Hogdalshus AB för 7,45 miljoner konor. Den nya ägaren tar över ägandet fr o m 1 maj 2020. Hogdalshus drivs av Per Hellmyrs och Anna-Karin Hellmyrs.

Fastigheterna innehåller både lägenheter och lokaler.

Det känns intressant med Hogdalshus tydliga budskap om långsiktigt ägande och förvaltande av fastigheterna i Ytterhogdal, säger Hans Heuser, vd för Härjegårdar.

Härjegårdar har haft dialog med Hogdalshus en längre tid för försäljningen. Som en del i processen har Härjegårdar beaktat och utvärderat köparnas verksamhetsplaner.

Hogdalshus pratar om god service till boende, att bygga förtroende och ha goda relationer till bygden. Det känns positivt, säger Hans Heuser.

För hyresgästerna kommer detta inte att innebära någon nämnvärd förändring då hyresgäster enligt gällande besittningsrätt har rätt att bo kvar. Befintliga hyresatal för lägenheter och lokaler inklusive gällande hyresvillkor kommer att följa med i försäljningen och övertas av den nya ägaren.

Fastigheterna som säljs i Ytterhogdal är:

  • Viken 60:1, gamla kommunhuset
  • Viken 6:75, hälsocentralen
  • Viken 13:4, Trumstedtsvägen 6, 16 lägenheter
  • Viken 13:49-13:56, Monäsvägen 3-17, 8 lägenheter
  • Viken 8:19, Buanvägen 4, 6 lägenheter
  • Viken 1:53, Holmvägen 4-6, 9 lägenheter

Vid kommunfullmäktiges möte 2019-06-10 togs beslutet att låta det kommunala fastighetsbolaget genomföra föreslagna fastighetsförsäljningar. Försäljning av bostadsfastigheter i Ytterhogdal, Lillhärdal, Bruksvallarna och Ljusnedaläs

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-15