Fastighet i Hede får fjärrvärme

Under vecka 21 påbörjas markarbetet inför installationen av fjärrvärme för fastigheten Prästbordet 1:53 i Hede med adresserna Pensionärsvägen 6, 8 och 10 samt Råndalsvägen 24 och 26.
Hela projektet beräknas vara klart till i början på juli.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04