Förändrade hyror för bilplatser och garage från 1 januari 2023

Hyresnivåerna för parkeringsplatserna för bilar har setts över och de kommer få en höjning från 1 januari 2023. Skälet till vår hyreshöjning beror på ökade driftskostnader för främst el och yttre skötsel.

P-platser, p-platser med skärmtak och kallgarage har legat på en oförändrad nivå sedan 2019 och garagen med värme har haft samma hyra sedan 2014.

De nya hyrorna från 1 januari 2023 blir såhär:

P-plats med motorvärmare

200,-/månad


P-plats med motorvärmare under skärmtak

290,-/månad


P-plats i kallgarage

340,-/månad


P-plats i varmgarage kv Svegsknätten

390,-/månad


P-plats i varmgarage Senioren

470,-/månad

 

Publicerat av: Birgitta Andersson 2022-10-11