Försäljning av bostadsfastigheten Ulvkälla 6:79 i Sveg

Härjegårdars styrelse har fattat beslut om att fastigheten Ulvkälla 6:79 med bostadsadresserna Sörmovägen 4 och Sörgårdsgatan 33 A – 41 B ska säljas. Det formella beslutet togs vid styrelsemötet den 15 februari 2023.

Anledningen till försäljningen beror på Härjegårdars långsiktiga plan för att skapa en stabil ekonomi över tid. Planen omfattar bland annat lösgörande av kapital för amortering av lån och för finansiering av framtida fastighetsunderhåll.

Vid den här typen av fastighetsförsäljningar följer befintliga hyresavtal med som en förutsättning för fastighetsaffärens genomförande. Varje hyresgäst har besittningsrätt över sin lägenhet, något som är reglerat i lagstiftningen (Jordabalken). Ingen hyresgäst kommer tvingas att flytta för att en bostadsfastighet byter ägare.

Utöver pris kommer även mjuka parametrar som syfte, affärsidé och föreslagna utvecklingsplaner att utvärderas när fastigheten ska säljas. Försäljningsprocessen kommer att påbörjas inom kort bland annat via annonsering i digitala media, dock är det ännu oklart när fastigheten kommer att säljas.

Hans Heuser
VD

Publicerat av: Birgitta Andersson 2023-03-31