Försäljning av bostadsfastigheter i Ytterhogdal, Lillhärdal, Bruksvallarna och Ljusnedal

Härjegårdar Fastighets AB har under våren lagt ett förslag till den politiska ledningen i kommunen om att sälja ett antal bostads- och lokalfastigheter inom bolagets fastighetsbestånd. I förslaget föreslås bl.a. att samtliga bostadsfastigheter i Ytterhogdal, Lillhärdal, Bruksvallarna och Ljusnedal ska säljas, totalt 16 st fastigheter, innehållandes 118 st lägenheter. Vid kommunfullmäktiges möte 2019-06-10 togs beslutet att låta det kommunala fastighetsbolaget genomföra föreslagna fastighetsförsäljningar.

Anledningen till försäljningarna beror på Härjegårdars svaga ekonomi och en önskan om en långsiktig plan att skapa en stabil ekonomi över tid. Bolagets fastighetsbestånd är i dagsläget spretigt, både vad gäller den stora geografiska spridningen, men även utifrån fastigheternas innehåll (bostäder, hälsocentraler, kontor, affärslokaler, kommersiella lokaler m.fl.). Tanken är att centralisera fastighetsbeståndet och driftorganisationen till tre huvudorter inom kommunen, nämligen Sveg, Hede och Funäsdalen. Det är på dessa tre orter som det egna bostadsfastighetsbeståndet i dagsläget är som störst. Vidare är det på dessa orter som det kommunala fastighetsbeståndet (skolor, förskolor, äldreboenden, kommunhus m.m.) rent allmänt är som störst, vars fastighetsdrift även ingår i Härjegårdars uppdrag åt kommunen. Genom att genomföra nu beslutade fastighetsförsäljningar räknar vi med att skapa en mer kostnadseffektiv och rationell fastighetsdrift och därmed sänka bolagets kostnader.

Genom att sälja ut bostadsfastigheter utanför de tre huvudorterna ges möjligheter för entreprenörer, fastighetsutvecklare och personer/företag med kreativa utvecklingsidéer att köpa bostadsfastigheter som redan har hyresgäster. Som regelverket (skatteregler, upphandlingsregler m.m.) ser ut för kommunala bolag i Härjegårdars storlek, finns det bättre förutsättningar för privata aktörer att utveckla bostadsfastigheter på dessa orter. I ett fastighetsköp ingår befintliga hyresavtal med de hyresgäster som bor där. Varje hyresgäst har besittningsrätten över sin lägenhet, något som är reglerat i lagstiftningen (Jordabalken). Ingen hyresgäst kommer att tvingas att flytta för att en bostadsfastighet byter ägare.

Utöver pris, kommer även mjuka parametrar som syfte, affärsidé och föreslagna utvecklingsplaner att utvärderas när fastigheterna ska säljas. En köpares lokala förankring är också en parameter som kommer att beaktas. Försäljningsprocessen påbörjades i slutet av oktober.
Berörda hyresgäster har blivit informerade i brev.

Hans Heuser
VD

Publicerat av: Birgitta Andersson 2019-11-04