Försäljning av kommunens fastigheter

Försäljningen av de kommunala fastigheterna, bland annat Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen, har uppmärksammats i medier.

Försäljningen är sedan länge planerad och alla berörda fick information före sommaren.

De som bodde på Mobacka med beslut om särskilt boende bor numera på andra särskilda boenden. De som bor kvar på Mobacka har hyreskontrakt och omfattas vid försäljning av besittningsskydd.

- Att sälja fastigheter med hyresgäster i är vanligt vid fastighetsaffärer. Hyresgästerna har besittningsrätt över sina lägenheter, vilket innebär att de behåller sina hyreskontrakt, något som är reglerat i lag, säger Härjegårdars vd Hans Heuser.

En mäklare har anlitats men Härjegårdar beslutar vem som får köpa.

- Härjegårdar bestämmer vem som blir ny ägare. Utöver pris väger vi in ett antal mjuka parametrar som avgör vem som får köpa fastigheterna. Härjegårdars och kommunens förhoppning är att fastigheterna ska köpas av en aktör som ger ett mervärde till lokalsamhället och bygden i form av arbetstillfällen, tillväxt och framtidstro, säger Hans Heuser.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2019-09-25