Glöm ej sladden i motorvärmaruttaget

Nu är kylan här och vi vill påminna att motor- och kupévärmarsladdar aldrig får lämnas kvar i uttaget när de inte används. Tänk på nyfikna barn och tag bort sladden och lås motorvärmaruttaget.

Om en säkring går sönder betyder det oftast att anslutningssladden inte är ok eller att för mycket watt har belastat säkringen. Motorvärmaruttaget är uppsäkrat till 6 ampere. Kontrollera detta och om felet kvarstår ring felanmälan 0680 - 169 75.

Publicerat av: System 2015-11-04