Hans Svensson slutar

Hans Svensson lämnar sin VD-tjänst på Härjegårdar Fastighets AB från och med 30 april 2015. Han lämnar sin tjänst i samförstånd med styrelsen.

Styrelsen för Härjegårdar Fastighets AB

Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04