Härjegårdar förvaltar kommunens alla fastigheter

Fr o m den 1 januari 2016 har Härjegårdar uppdraget att förvalta Härjedalens kommuns samtliga fastigheter. Detta innebär bl a att alla skolor, förskolor och förvaltningsbyggnader sköts av Härjegårdar. Kommunens bestånd omfattar ca 80 000 m2 vilket innebär att den totala volymen som Härjegårdar numera förvaltar har fördubblats och omfattar ca 160 000 m2.

Avsikten med att slå ihop fastighetsförvaltningarna är att det skall bli effektivare och billigare än att ha två parallella organisationer i kommunen.

Publicerat av: System Webbmaster 2016-05-13