Härjegårdars resultat för 2010. Ett positivt negativt resultat.

Härjegårdar redovisar en förlust på 42 mkr för 2010. Förlusten beror på att Härjegårdar Fastighets AB har skrivit ner värdet på fastighetsbeståndet med 45 mkr. Rörelseresultatet var positivt, verksamheten genererade en vinst på 3 mkr förra året.

Härjegårdar genomförde hösten 2010 en nyemission där bolaget tillfördes 50 mkr i nytt kapital från ägaren Härjedalens kommun. Medlen har använts till att skriva ner värdet på bolagets fastigheter och att amortera lån i motsvarande omfattning. En positiv strukturåtgärd som förbättrar förutsättningarna för att skapa långsiktig lönsamhet och en positiv utveckling av vårt fastighetsbestånd med rätt underhåll.

Nyemissionen och nedskrivningen av värdet på fastigheterna är en del av ett långsiktigt strukturarbete för Härjegårdar. Ett strukturarbete som också består av att se över storleken på vårt fastighetsbestånd. Befolkningen fortsätter att minska i Härjedalen och det får konsekvenser i form av ökade vakanser. Härjegårdar behöver minska antalet lägenheter för att skapa balans på hyresmarknaden.
Funäsdalsområdet är ett undantag där är efterfrågan större än utbudet och det kan komma att bli aktuellt med nyproduktion.

Det positiva rörelseresultatet har i huvudsak genererats av en mycket gynnsam räntenivå under 2010. Alla andra kostnader har i stort sett följt budget.

Hans Svensson, Vd
Härjegårdar Fastighets AB

 
 

Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04