Hyr en laddplats till din elbil

Vi kan nu erbjuda dig som har eller är på väg att skaffa en elbil/laddhybrid en bilplats med möjlighet att ladda din bil i närheten av din bostad.

Det går till så att befintliga motorvärmaruttag konverteras för en flexibel och kostnadseffektiv lösning för laddning utomhus. Eftersom det finns ett stort antal motorvärmare i vårt bestånd, så kan många hyresgästers behov tillgodoses relativt snabbt.
Laddning sker då med stickproppsanslutning (även kallad Mode 2-laddning) i befintliga motorvärmarcentraler. Uttaget vid platsen har konstant strömtillförsel i uttaget och eventuell timerfunktion kopplas ur.

Effekten vid laddning är begränsad till maximalt 2,3 kW. Det innebär att 10 timmars laddning ger energi till batteriet som motsvarar 10 mils körning.

Elanvändningen ingår i den totala hyran för platsen som är 700,-/månad för p-plats och 790,-/månad för p-plats under skärmtak.

Kontakta oss på telefon 0680-16951 eller 0680-16960 om du är intresserad av att hyra en laddplats till din bil.

Ladda aldrig i vanligt vägguttag eller motorvärmatuttag

Om en elbil laddas i ett vanligt vägguttag eller motorvärmaruttag belastas elinstallationen ofta maximalt under lång sammanhängande tid.
Motorvärmaruttag och vanliga vägguttag är inte dimensionerade för att klara den värmeutveckling som kan uppstå när uttaget belastas med hög effekt under lång tid.
Värmeutvecklingen innebär brandrisk och snabbare åldrande av elanläggningens komponenter.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2022-10-13