Hyresförhandlingen är klar

Hyresförhandlingen mellan Härjegårdar Fastighets AB och Hyresgästföreningen är nu klar. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs generellt med 1,71% från och med den 1 april 2020.

Höjningen motsvarar ca 85 kr/månad för en lägenhet med en månadshyra på 5000kr.

Hyran för bilplats, carport och garage lämnas oförändrad under 2020.

Hyreshöjningen beror på ökade driftkostnader (bl.a. för VA och fjärrvärme), samt ökade kostnader för försäkringar och ökad fastighetsskatt under 2020, säger Hans Heuser, VD för Härjegårdar Fastighets AB

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-02-24