Hyresförhandlingen är klar

Hyresförhandlingen mellan Härjegårdar Fastighets AB och Hyresgästföreningen är nu klar. Överenskommelsen innebär att hyrorna för lägenheter höjs generellt med 2,35% från och med den 1 april 2019. Avtalet gäller t.o.m. 2020-03-31.

Höjningen motsvarar ca 118 kr/månad för en lägenhet med en månadshyra på 5.000 kr.

Bilplats höjs med 15 kr/månad, carport och kallgarage med 20 kr/månad.

Hyreshöjningen beror på ökade driftkostnader (bl.a. för VA, fjärrvärme och El), samt ökade kostnader för försäkringspremier under 2019, säger Hans Heuser, VD för Härjegårdar Fastighets AB

Publicerat av: Birgitta Andersson 2019-03-19