Hyresgästmöte i Hede 3 maj

Härjegårdar och Hyresgästföreningen inbjuder hyresgästerna i Hede till ett möte om vårat framtida fastighetsbestånd i Hede,  Tisdagen den 3 maj kl 18.00 i Infosalen på Sonfjällskolan.

Vi diskuterar hur vi kan lösa problemen med så många outhyrda lägenheter i Hede.
Kan vi enas om vilka fastigheter vi ska ha kvar och som vi ska satsa på?

Vi måste minska antalet tomma lägenheter för att ha råd att utveckla och underhålla de lägenheter som används. Det innebär att vi måste riva hus eller hitta andra användningsområden för dem. Därför kan det bli nödvändigt med omflyttningar. Vi vill tillsammans med Er och Hyresgästföreningen förankra detta och skapa ett boendeinflytande kring Härjegårdars framtida fastighetsbestånd i Hede.

Välkommen
Hans Svensson
Härjegårdar Fastighets AB

Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04