Informations- och dialogmöte om yttre miljö på Myrgränd

Tisdagen den 6/11 kl 19.00 är alla hyresgäster på Myrgränd välkomna till Kvarterslokalen för ett möte beträffande den yttre miljön på Myrgränd. Vi diskuterar ett förslag på avverkning/gallring av skog, parkeringar, belysning och annat som är av intresse.
Välkomna!
Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04