Kommunen hyr lokaler i Camp Sveg

Fr.o.m. den 15 januari 2021 flyttar kommunal verksamhet in som hyresgäst i stora delar av de ytor som tidigare varit vakanta i Camp Sveg. Det handlar om kommunens verksamhet inom Vuxnas lärande, SFI och Kulturskola. Den kommunala ungdomsgården blir fortfarande kvar i Camp Sveg och det samma gäller övriga externa hyresgäster som Mannes krog och Trafikverket. I och med detta är hela fastigheten uthyrd, med undantag för en mindre yta (ca 90 kvm) i anslutning till foajén.

Det är fortfarande möjligt för externa aktörer (företag, föreningsliv och privatpersoner) att hyra Härjedalssalen och biografen för möten och event. Detta sker fr.o.m. nu via kommunens kansli i Sveg. Ring kommunväxeln på 0680-161 00 och be att få komma i kontakt med kansliet, eller maila till kommun@herjedalen.se Precis som tidigare, gäller att all förtäring i anslutning till externa möten/event ska ske i samråd och bokas via Mannes krog och det drift- och hyresavtal som denne har tecknat med fastighetsägaren Härjegårdar Fastighets AB.

Med tanke på fastighetens nya inriktning, diskuteras nu ett namnbyte på byggnaden. Kom gärna med förslag på vad fastigheten ska heta. Maila förslag på namn till info@harjegardar.se senast måndag 15 mars -2021. Det namnförslag som slutligen antas av Härjegårdars styrelse kommer att belönas med ett presentkort.

Hans Heuser, vd


Fastigheten Camp Sveg
Kontorslokaler i Camp Sveg
Konferenslokal Camp Sveg
Kontorsrum Camp Sveg
Publicerat av: Birgitta Andersson 2021-02-01