Nya ägare till fastigheten på Rörosvägen 36 i Funäsdalen

Härjegårdars styrelse fattade den 15 juni ett beslut att påbörja en försäljningsprocess avseende fastigheten på Rörosvägen 36 i Funäsdalen, Funäsdalen 30:11.

Fastigheten är nu såld och de nya ägarna Eriksgårdens Fastigheter AB, Funäsdalen, tillträder den 15 december 2022

Anledningen till försäljningen beror på att Härjegårdar behöver tillskott av kapital för medfinansiering avseende en planerad nyproduktion av hyreslägenheter i Funäsdalen.
Genom att sälja Funäsdalen 30:11 ges också möjligheter för en entreprenör, fastighetsutvecklare och/eller annan aktör med kreativa utvecklingsidéer att köpa och utveckla fastigheten.
Fastigheten innehåller förutom lägenheter även en affärslokal.

I ett fastighetsköp ingår befintliga hyresavtal med de hyresgäster som redan bor i fastigheten. Varje hyresgäst har besittningsrätt över sin lägenhet, något som är reglerat i lagstiftningen (Jordabalken). Ingen hyresgäst kommer med andra ord att tvingas flytta på grund av av att fastigheten byter ägare.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2022-10-19