OVK-Besiktning på Myrgränd vecka 38

En obligatorisk ventilationskontroll kommer att utföras av JO Sotning AB. Arbetet kommer att utföras under vecka 38 med början måndag 14 september och under tiderna 08.00 - 19.00.

Alla lägenheter utom Myrgränd 67-86 berörs. De lägenheterna besiktigades för 3 år sedan.

Alla berörda lägenheter har fått information utdelad i sin brevlåda.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-15