Skatteverket vill ha ditt lägenhetsnummer.

Skatteverket har skickat ut ett brev där de vill att du som hyresgäst skall fylla i ditt lägenhetsnummer.
Det nummer som avses är det extranummer som Lantmäteriet har upprättat.  I ditt trapphus finns ett anslag där numret framgår.

Detta fyrsiffriga nummer ersätter INTE det lägenhetsnummer som Härjegårdar har idag på lägenheten utan det är ett extranummer som bara används i folkbokföringssyfte av Skatteverket. I kontakt med Härjegårdar skall alltså det gamla lägenhetsnumret fortfarande användas.

När lägenhetsregistret är upprättat för hela landet kommer Skatteverket att ändra i folkbokföringen så att du blir folkbokförd på din lägenhet i stället för som idag på den fastighet som du bor på. Detta påbörjades i början av 2010.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04