Snö- och halkbekämpning i vinter

I vinter fortsätter vi att köpa största delen av snö- och halkbekämpningen av externa entreprenörer.
Vi kommer dock att ha en del av handskottningen i egen regi i anslutning till entréer på vardagar mellan klockan 07:00-16:00.
Utöver detta kommer vi att ställa ut snöspadar och sandlådor vid entréer, för er hyresgäster att använda i väntan på att vår egen personal dyker upp.

Som vi i våras informerade om har vi gjort vissa förändringar i organisationen kopplat till vår yttre skötsel. Det beror på bolagets dramatiskt ökade kostnader för år 2023, som inte kompenseras fullt ut av hyreshöjningen som trädde i kraft den 1 april 2023.

Snöskottning
Publicerat av: Birgitta Andersson 2023-10-26