Takbyte Solvägen 41 - 60 Funäsdalen

Med början 13 maj kommer vi att tilläggsisolera och lägga nytt yttertak på Solvägen 41 - 60. Arbetet kommer att utföras av Öhmans Bygg AB och beräknas vara klart i slutet av augusti. Byggställningar kommer att sättas upp men vi hoppas att Ni har överseende med de eventuella störningar detta medför.
Vid frågor kring renoveringen kontakta Anders Persson tfn 0680 - 169 74.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04