Upplåsning av lägenhet

Nya priser på upplåsning av lägenhet from 1/1 2008 Från och med 1/1 2008 kommer upplåsning av lägenheter på kontorstid att kosta 300kr och på helger och kvällar 900kr
Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04