Värme Myrgränd 67 - 116

På grund av en defekt fjärrvämeväxlare kan det vid mycket låga utetemperaturer bli problem i värmeleveranserna till Myrgränd 67 - 116. En ny växlare är beställd och skall levereras vecka 4.
Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04