Vd Hans Heuser svarar på frågor om den ekonomiska situationen

Härjegårdar, varför befinner ni er i den situation ni gör?

Det kommunala bostadsbolaget Härjegårdar befinner sig i en svår ekonomisk situation och kommunfullmäktige beslutade nyligen att skjuta till upp till 30 miljoner kronor i aktiekapital för att undvika konkurs. Härjedalens kommun borgar för Härjegårdars lån på 412 miljoner kronor. En konkurs skulle innebära att kommunen tar över dessa lån.

Härjegårdars vd Hans Heuser förklarar varför den ekonomiska situationen ser ut som den gör.

Vad gör Härjegårdar åt att det finns tomma lägenheter?
Det har under längre tid skett en avflyttning från vissa orter. Det innebär att lägenheter och lokaler står med tomma.

– Vi centraliserar vårt fastighetsbestånd, säljer och kallställer fastigheter på flera orter. Vi ser över uthyrningsreglerna så att det blir enklare för ekonomiskt svaga grupper att flytta in i våra tomma lägenheter. Förhoppningen är att sälja ett antal fastigheter till en aktör som känner för bygden och som har bättre förutsättningar att bedriva en kostnadseffektiv fastighetsdrift, säger Hans Heuser.

Hur har den stora flyktingströmmen och Migrationsverkets beslut påverkat Härjegårdar?
– Kommunen, och därmed Härjegårdar, tog ett stort ansvar i samband med den stora flyktingströmmen till Sverige 2015-2016. Vi ställde iordning och investerade byggtekniskt och installationstekniskt mycket stora summor i fastigheter för att de skulle leva upp till kraven. Nu står vi med ett antal tomma fastigheter som tidigare var HVB-hem för ensamkommande barn och ungdomar.

– De här fastigheterna har höga bokförda värden, som inte matchar marknadsvärdet, och som innebär nedskrivningar som drabbar det ekonomiska resultatet på sista raden när vi försöker sälja fastigheter till priser som inte matchar det bokförda värdet. Det handlar om nedskrivningar i storleksordningen 10 miljoner kronor. På lång sikt gynnar försäljningen Härjegårdar men på kort sikt svider det rejält ekonomiskt, konstaterar Hans Heuser.

- Vi lägger oss inte ner, vi kämpar vidare. Det handlar om långsiktigt arbete, som på sikt ska leda till att vi får ekonomin i balans som ger oss arbetsro, säger Härjegårdars vd Hans Heuser.

Härjegårdars fastigheter för särskilt boende i Lillhärdal och Vemdalen står mer eller mindre tomma och Senioren i Sveg ska ställas om till seniorlägenheter. Hur påverkar det Härjegårdar?
– Vi försöker sälja Mobacka i Lillhärdal och Fjällglimten i Vemdalen till priser som inte matchar det bokförda värdet. Det resulterar i nedskrivningar i storleksordning 8-10 miljoner kronor som påverkar vårt ekonomiska resultat på sista raden. Vi försöker tillsammans med kommunen fylla de allmänna ytorna i Senioren i Sveg så att huset fylls med aktiviteter som gör det till ett attraktivt seniorboende.

– På lång sikt gynnar dessa försäljningar Härjegårdar men på kort sikt svider det rejält ekonomiskt, säger Hans Heuser.

Har Härjegårdar underhållit fastigheterna på ett bra sätt?
– Vi har en underhållsskuld, det är det bara att konstatera. Tiden har kommit ikapp oss och i år har vi underhållit fastigheter för nästan 13 miljoner kronor. Det är drygt 3 miljoner kronor över budgeten för 2019. Återställningen sedan Migrationsverket flyttat står för 1 miljoner kronor av dessa pengar.

– Vi har upprättat underhållsplaner för våra fastigheter och genomför statusbesiktningar av badrum, duschrum och kök för att kunna ha ett planerat underhåll framöver. Förhoppningsvis kan vi ta visst underhåll som investering, under förutsättning att aktuella komponenter är avskrivna, säger Hans Heuser.

Ser ni över er egen organisation?
– I takt med att vi säljer fastigheter behöver vi krympa vår kostym och spara i den egna organisationen. Det innebär att vi behöver göra neddragningar bland fastighetstekniker och tjänstemän. Tanken är att vi i huvudsak löser det genom naturliga avgångar, till exempel pension, att personer slutar på grund av flytt eller för att man vill jobba med något annat. Alla organisationsförändringar sker i samråd med berörda medarbetare och de fackliga organisationerna.

– Vi ser över möjligheter att kunna ha kvar egen personal genom att öka försäljningen av vissa administrativa tjänster till kommunen, säger Hans Heuser.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2019-12-18