Vi installerar bergvärme

På Storgårdsgatan i Vemdalen pågår borrningsarbeten för att installera bergväme och konvertera bort direktverkande el. Arbetet beräknas bli klart under oktober - november. Utförare är Rörteknik AB.
Mer information om när radiatorerna i lägenheterna skall bytas ut kommer att meddelas till berörda hyresgäster.
Publicerat av: Birgitta Andersson 2015-11-04