Information om skyddsrum

Det är mycket som händer i vår omvärld just nu och vi på Härjegårdar får en del frågor om skyddsrum. Vi har därför sammanställt lite information som kan vara bra att veta.

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man ska kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till tre dygn.

Många skyddsrum i Sverige används som förråd när det inte är krig. Det är MSB som beslutar om eller när skyddsrummen ska öppnas. När beslutet är fattat har vi som fastighetsägare (tillsammans med andra) 48 timmar på oss att ställa i ordning skyddsrummen för sitt ändamål. För mer information, se MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var finns skyddsrummen?

På MSBs hemsida (Myndigheten för Samhällsförsvar och Beredskap) finns MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan själv kan leta upp närmaste skyddsrum.

Skyddsrummen är till för alla.

Skyddsrummen är en allmän plats och till för alla i händelse av kris. Du tillhör inte något visst skyddsrum utan går helt enkelt till det som ligger närmast

Dörren kommer att stå öppen, det vill säga att inga nycklar eller taggar behövs för att komma in.

Vad finns i skyddsrummet?

I ett iordningsställt skyddsrum ska det finnas vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Däremot finns det inte till exempel mat eller filtar. På MSBs hemsida hittar du en lista på saker som kan vara bra att ta med till ett skyddsrum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska skyddsrum är endast avsedda för människor.

Bild på skyddsrumsskylt

SKYDDSRUMSSKYLT

Publicerat av: Birgitta Andersson 2022-03-25