Utflyttning

Nedan hittar du information du behöver känna till när du ska flytta från din lägenhet.

Visning av lägenheten

När du sagt upp din lägenhet är du som hyresgäst skyldig att, efter överenskommelse med  nya lägenhetssökande, visa den på lämplig tid.

Utflyttning

När hyrestiden har löpt ut skall du senast påföljande dag kl 12.00 avträda lägenheten och återlämna nycklarna.

Ex:
Upphör avtalet den 31 maj skall lägenheten avflyttas senast den 1 juni kl 12.00.  Infaller den dagen under en helg eller annan helgdag är avflyttningsdagen nästkommande vardag.


Flyttstädning

  • Det är viktigt att flyttstädningen är ordentligt gjord. Om lägenheten inte är ordentligt städad när du flyttat kan du bli ersättningsskyldig. Läs gärna våra tips för flyttstädning . Du kan också kontakta din bovärd om du har du frågor om städningen av lägenheten.
  • All inredning skall vara på plats,  t ex dörrar, hatthylla, garderober,  gardinbeslag eller annat som hör till   lägenheten.
  • Glöm inte att också städa balkong, förrådsutrymmen och eventuellt garage.

Sopor

Det blir en hel del sopor när man ska flytta. Sortera och lämna på rätt ställe.

  • Brännbara hushållssopor i soptunnor/containrar på gården.
  • Förpackningar på återvinningsstationerna och
  • Grovavfall och farligt avfall på återvinningscentralerna.

Se öppettider hos återvinningscentraler för grovsopor och farligt avfall på Vatten och miljöresurs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Avflyttningsbesiktning

När du har tömt och städat din lägenhet är det dags för avflyttningsbesiktning. Kontakta din bovärd och kom överens om en tid. Det är bra om du själv kan närvara vid besiktningen, så du tillsammans med bovärden kan lösa eventuella oklarheter på plats.

Om det visar sig att det finns skador i lägenheten som du själv orsakat kan du komma att få betala för dessa. Du får själv stå för kostnaderna för onormalt slitage och om lägenheten inte är noggrant  städad.

Bovärdar

Östra Sveg

Matti Niemelä e-post
tel 0680 - 169 57

Västra Sveg

Jonas Strand e-post

tel 0680 - 169 55

Hede och Funäsdalen

Per-Erik Johansson e-post

tel 0684 - 167 96


Återlämning av nycklar

Alla nycklar ska återlämnas, även de kopior du gjort. Det gäller även nycklar till motorvärmare, förråd och tvättstuga med bokningscylinder. Om det saknas nycklar vid återlämningen, måste vi debitera dig för låscylinderbyte
Har du tillverkat nycklar utan vår tillåtelse sker cylinderbyte obligatoriskt och du debiteras kostnaden.

Du måste lämna tillbaka nycklarna senast klockan tolv på avflyttningsdagen.

  • Om du bott i Sveg lämnas nycklarna på Härjegårdars kontor på Fjällvägen 5 i Sveg. Öppettider 09.00-12.00
  • i Hede på kommunens lokalkontor, Storgatan 22, tel 0684 - 168 50.
  • I Funäsdalen lämnar du nycklarna hos fastighetsteknikerna i deras lokal på Rörosvägen 39 Handelshuset, med ingång på baksidan huset. Ring 0680 - 169 50 först och be att få prata med en fastighetstekniker i Funäsdalen för att komma överens om en lämplig tid. Flyttar du på en kväll eller helg kan du lämna nycklarna i den låsta postlådan bredvid porten.

Lägenheten måste vara klar för inflyttning och nycklar återlämnade senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Infaller denna dag på en helgdag gäller klockan 12.00 första vardagen efter helgdagen.

Adressändring / Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket. Skatteverkets webbsida om folkbokföring så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Skatteverkets webbsida om folkbokföring. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersändning av din post beställer du hos Svensk adressändring.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller per telefon 0771- 97 98 99.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2024-04-17