Uthyrningsregler

Uthyrningspolicyn är fastställd av Härjegårdars styrelse och skall tillgodose bolagets ägardirektiv och affärsidé.

Grundkraven för att få hyra lägenhet är:

 • Du är minst 18 år
 • Du har svenskt personnummer
 • Du har inga betalningsanmärkningar, skuld hos kronofogden, Härjegårdar eller annan hyresvärd
 • Du har inga störningsanmärkningar
 • Du har en giltig hemförsäkring
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, som inkomst
  räknas:
   Lön, pension eller företagarinkomst
   A-kassa, sjukersättning eller föräldrapenning
   Barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/tillägg
   Studiemedel
   Försörjningsstöd
 • Man måste folkbokföra sig i Härjedalens kommun, på den tänkta lägenheten för att få ett avtal. Gäller de som är folkbokförda utanför kommunen vid ansökan om bostad.
  Undantag från att folkbokföra sig kan förekomma, beroende på särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan vara att det för stunden finns många lediga lägenheter av en viss lägenhetstyp i ett visst område.
  När avtalet skrivs så skickas en flyttanmälan med som måste fyllas i och skickas tillbaka till Härjegårdar som sedan skickar den vidare till Skatteverket. En gång per år kontrolleras hyresgäster via personregistret att de fortfarande är skrivna på adressen.

Kreditupplysning

Vi tar kreditupplysning på samtliga sökande.

Begränsningar av antal boende i samma bostad.

För att förhindra osunda boendeförhållanden har Härjegårdar riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad.

Lägenheterna är dimensionerade utifrån följande maxantal vuxna och barn:

Antal rum och kök

Maximalt antal personerEtt rum och kök

Maximalt 3 personerTvå rum och kök

Maximalt 4 personerTre rum och kök

Maximalt 6 personerFyra rum och kök

Maximalt 8 personerFem rum och kök

Maximalt 10 personerAnmälan i bostadskö och uppdatering av kötid

För att kunna söka bostad måste du vara registrerad som sökande via Mina sidor.
Senast var 12:e månad måste du uppdatera din kötid för att behålla din registrering och köplats. Det gör du också via Mina sidor eller ringa oss.

Intresseanmälan är personlig och kan inte överlåtas på annan person.

Vanlig uthyrning

Alla lediga lägenheter publiceras minst åtta dagar på hemsidan. Därefter erbjuds lägenheten till den sökande med högst kö-poäng

Kö-poäng

När du registrerat dig som sökande hos Härjegårdar börjar du tillgodoräkna dig kö-poäng, 1 poäng per dag. För att inte mista kö-poängen uppdaterar du registreringen minst var tolfte(12:e) månad.
Registrering kan ske från att det du är 16 år. Du kan däremot inte boka intresse för ett ledigt objekt innan du fyllt 18 år.

Arbetsinflyttare kan få extrapoäng.

Detta sker enligt principen att en arbetsinflyttare får 1000 extra kö-poäng vilka automatiskt försvinner efter att intressenten varit registrerad i 6 månader.

För att prioriteras som arbetsinflyttare har du fått en ny prov-eller tillsvidareanställning på heltid i Härjedalens eller Bergs kommun. Du är folkbokförd utanför Härjedalen och Bergs kommun och har för avsikt att folkbokföra dig på den nya adressen.
Undantag från att folkbokföra sig kan förekomma, se även under rubriken "Grundkraven för att få hyra lägenhet".

För att ansöka om arbetsinflyttning skickas anställningsavtal och utdrag från folkbokföringen till Härjegårdar.

För Härjegårdars personal grundar sig kö-poängen på anställningstiden.

Det är den bostadssökande som ansvarar för att meddela Härjegårdar att inflyttningen gäller arbetsinflyttning.

Undantag

Undantag från ovanstående kan göras av förvaltningstekniska skäl, t.ex. vid evakueringar och vid bostadssociala skäl.

Spärr från bostadskö

Om den bostadssökande inte svarar på fem(5) lägenhetserbjudanden på ett år spärras den bostadssökande i sex(6) månader från bostadskön.

Den som erhållit lägenhet kan ej i normalfallet söka ny lägenhet av Härjegårdar inom tolv(12) månader.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre månader. Den avflyttande kan lämna önskemål om kortare uppsägningstid. Detta godkänns om den som blivit erbjuden lägenheten vill flytta in tidigare.

Vid dödsfall eller flytt till vårdboende/äldreboende gäller en månads uppsägningstid.

Seniorboende 65+

Lägenheterna i Härjegårdars seniorboende är avsedda för personer som är 65 år eller äldre. Det räcker att en i hushållet är över 65 år. Kö-poängen avgör vem som får kontrakt.

Uthyrning i andra hand och överlåtelse

Uthyrning i andra hand är tillåtet för en begränsad period och ska alltid godkännas av oss.

Även överlåtelse av lägenhetskontraktet vid separation eller dödsfall skall
alltid godkännas av Härjegårdar.


Publicerat av: Birgitta Andersson 2022-03-10