Att skicka fakturor till Härjegårdar

Du som leverantör kan välja på tre olika sätt att skicka fakturor till oss:

Pappersfaktura

Vill du skicka pappersfaktura skall den skickas för scanning till adress:

Härjegårdar Fastighets AB
IE2124
737 84  FAGERSTA

Elektronisk faktura

Här samarbetar vi med Pagero som VAN-operatör. Vårt GLN nr är: 736 556 439 6550

Pdf-faktura via e-post

Skickas till adress faktura.harjegardar@herjedalen.se

Påminnelser och krav

Skickas till adress info.harjegardar@herjedalen.se

Riktlinjer för fakturering

Fakturan skall innehålla:

 • Leverantörens namn, adress samt org.nummer / momsregistreringsnummer
 • Uppgift om leverantörens bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Produktens benämning och pris
 • Arbetsställets adress
 • 4-siffrigt objektnummer
 • Beställarens namn

Betalningsvillkor om inte annat avtalats

 • Betalningsperiod på 30 dagar netto från ankomstdag för fakturan samt godkänd leverans, om inte annat överenskommits.
 • Allmänna bestämmelser ALOS 05 tillämpas
 • Dröjsmålsränta enligt räntelag
 • Faktureringsavgift får ej tillämpas

Kontakt

Vid frågor kontakta ekonomichef Barbro Långström
barbro.langstrom@herjedalen.se
tfn 0680 - 169 56

Publicerat av: Birgitta Andersson 2024-04-17