Fakta om Härjegårdar

Vid kommunsammanslagningen 1974 sammanslogs också de förutvarande kommunernas bostadsstiftelser till en som fick namnet Stiftelsen Härjegårdar.

Svegs kommuns Stiftelsen Härjegårdar bildades i början på 1950-talet och första hyreshuset på Svegsgatan 23 blev inflyttningsklart 1954.

Hogdals kommuns Stiftelsen Hogdalsgårdar bildades i slutet av 1950-talet och första hyreshuset på Trumstedsvägen 3 blev inflyttningsklart 1959.

Hede kommuns Stiftelsen Hede Hyresbostäder bildades i mitten på 1960-talet och första hyreshusen på Stiftelsegatan och på Bastugatan blev inflyttningsklara 1967.

Tännäs kommuns Stiftelsen Funäsdalens Hyresbostäder bildades i slutet av 1960-talet och första hyreshusen på Vintergatan blev inflyttningsklara 1969.

Lillhärdals kommuns Stiftelsen Lillhärdals Bostäder bildades i början av 1970-talet och första hyreshuset blev inflyttningsklart 1973.

Den 1 juli 1983 övertog vi förvaltningen av c:a 400 av kommunens lägenheter och den 1 juli 1989 övertog vi dem med äganderätt.

Den sammanlagda Stiftelsen Härjegårdar ombildades den 1 januari 1992 till Härjegårdar Fastighets AB.

Härjegårdar Fastighets AB äger och förvaltar hyresbostäder och diverse lokaler (ex.äldreboenden och affärslokaler) inom hela Härjedalens Kommun. Vidare ansvarar Härjegårdar för förvaltning och det löpande underhållet avseende merparten av Härjedalens kommuns fastigheter så som skolor, förskolor, bibliotek,
idrottsanläggningar mm.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-09-17