Fakta om Härjegårdar

Vid kommunsammanslagningen 1974 sammanslogs också de förutvarande kommunernas bostadsstiftelser till en som fick namnet Stiftelsen Härjegårdar.

Svegs kommuns Stiftelsen Härjegårdar bildades i början på 1950-talet och första hyreshuset på Svegsgatan 23 blev inflyttningsklart 1954.

Hogdals kommuns Stiftelsen Hogdalsgårdar bildades i slutet av 1950-talet och första hyreshuset på Trumstedsvägen 3 blev inflyttningsklart 1959.

Hede kommuns Stiftelsen Hede Hyresbostäder bildades i mitten på 1960-talet och första hyreshusen på Stiftelsegatan och på Bastugatan blev inflyttningsklara 1967.

Tännäs kommuns Stiftelsen Funäsdalens Hyresbostäder bildades i slutet av 1960-talet och första hyreshusen på Vintergatan blev inflyttningsklara 1969.

Lillhärdals kommuns Stiftelsen Lillhärdals Bostäder bildades i början av 1970-talet och första hyreshuset blev inflyttningsklart 1973.

Den 1 juli 1983 övertog vi förvaltningen av c:a 400 av kommunens lägenheter och den 1 juli 1989 övertog vi dem med äganderätt.

Den sammanlagda Stiftelsen Härjegårdar ombildades den 1 januari 1992 till Härjegårdar Fastighets AB.

Härjegårdar Fastighets AB äger och förvaltar hyresbostäder och diverse lokaler (ex.äldreboenden och affärslokaler) inom hela Härjedalens Kommun.

Härjegårdar Fastighets AB köper från och med 1 mars 2024 tjänster för fastighetsförvaltning av Fastighetsavdelningen på Härjedalens kommun.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2024-03-21