Miljö- och kvalitetsstyrning 

Härjegårdar Fastighets AB:s miljöengagemang skall bygga på ett samspel mellan företagets kunder, personal, styrelse, konsulter, entreprenörer, leverantörer och andra aktörer som deltar i verksamheten. Inom Härjegårdar skall vi arbeta för en hållbar utveckling som minskar påverkan på miljön.

Det gemensamma arbetet skall långsiktigt skapa en god boende- och livsmiljö grundad på miljömedvetenhet och resurshushållning.

Detta uppnår vi genom att:

  • påverka våra kunder samt stimulera deras intresse och engagemang för miljö
  • satsa på kontinuerlig utbildning och uthållig utveckling för att öka miljökompetensen inom företaget och därmed åstadkomma en fortsatt förbättring av miljöarbetet
  • ställa krav på och samarbeta med miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer
  • mimimera uppkomsten av avfall och föroreningar
  • respektera och följa lagar, förordningar och regler avseende miljön
  • sträva efter rätta lösningar ur miljösynpunkt med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat
  • organisera miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i varje anställds dagliga arbete
  • ha en tydlig ansvarsfördelning och fasta rutiner med stöd av miljölednings- och kvalitetssystem
  • öppet rapportera om vårt miljöarbete i form av en särskild redovisning

Fastställd i Styrelsen 2000-10-26

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13