Hyresförhandlingarna är klara

Nu är årets hyresförhandlingar klara och  den 4 januari blev överenskommelsen officiell. Hyrorna för bostäder höjs med totalt 3,16 % från och med 1 februari 2011. Hyreshöjningarna fördelas med ett generellt påslag med 2,43 % som motsvarar 23,24 kr per kvadratmeter och år samt ett bränslepåslag med 0,73 % som motsvarar 8 kr per kvadratmeter och år. För de som har totalhyra tillkommer en höjning med 1 krona per kvadratmeter och år för hushållsel. Förutom detta höjs hyran på bil- och garageplatser enligt följande: Varmgarage 30 kr per månad, kallgarage 25 kr per månad, carport 20 kr per månad och p-plats 10 kr per månad.

 
Med denna överenskommelse som bas kommer Härjegårdar att kunna lägga fram en budget för 2011 som siktar på en liten vinst. Vi arbetar vidare med att hitta vägar för att öka underhållet och utveckla våra fastigheter. På kort sikt är det till stor del ränteutvecklingen som avgör omfattningen på hur mycket vi kan öka underhållsbudgeten. På lång sikt handlar det om att se över strukturen på våra kostnader så att vi kan flytta resurser till underhåll och utveckling av fastigheterna. 

 

Hans Svensson

Publicerat av: Birgitta Andersson 2011-01-10