Kommentar till LT:s artikel den 16 nov -10 och de pågående hyresförhandlingarna.

Härjegårdars utgångspunkt har aldrig varit ett krav på höjning med 7,02 %. Vi har gjort en kalkyl för 2011 års verksamhet. Den visar vad vi behöver för att säkerställa skötsel, drift och underhåll av våra fastigheter. Kalkylen visar vilka kostnader vår verksamhet har. Detta underlag har vi skickat till Hyresgästföreningen inför årets hyresförhandlingar.
Här kan man göra en beräkning och påstå att vi vill höja hyran med ca 7 %, man kan också hamna på 6 % allt beroende på vilka parametrar man stoppar in i beräkningen. Procentuellt är detta högt, det håller vi med om. Men vi vill visa hur våra förutsättningar ser ut. Vi finns på en vikande marknad, bolagets ekonomi behöver bli starkare, krav på ökat underhåll är några frågor som finns med i förhandlingarna.

Vårt mål är att med detta underlag nå fram till en hyra som skapar förutsättningar för Härjegårdar att utveckla ett bra boende till våra hyresgäster. Diskussionen och förhandlingen handlar om just detta, hur vi tillsammans skapar ett attraktivt och bra boende. Kronor och ören samt åtgärder förhandlas. Slutresultatet av förhandlingarna kan komma att variera och vara olika inom vårt fastighetsbestånd.

Hyresförhandlingarna innehåller mycket mer detaljer än enbart en strid om en generell procentuell hyreshöjning. Därför är det olyckligt att fokus hamnar på just det. Vi från Härjegårdar vill diskutera och förhandla för att utveckla boendet. Resultatet av hyresförhandlingarna avgör delvis hur vi kommer att lyckas med det. Vi är beroende av andra faktorer också för att lyckas bli så bra som vi vill bli.

Vi har förhoppningar om att nå en uppgörelse som alla kan vara rimligt nöjda med.

Hans Svensson
VD

Publicerat av: Birgitta Andersson 2010-11-16