Ny hemsida

Det är med glädje vi på Härjegårdar nu lanserar vår nya hemsida. Den kommer att bli ett viktigt verktyg i vår kommunikation med omvärlden och våra hyresgäster. Här kommer ni att finna all tänkbar praktisk information om våra hyresbostäder.

På den här platsen kommer det att presenteras nyheter av olika slag. En nyhet i år, som många av er kanske redan märkt, är att vi har en ny entreprenör. ISS Facility Services AB som ansvarar för lokalvården i våra fastigheter. Övrig fastighetsskötsel utförs liksom tidigare av Förenad Fastighetsservice AB.

Vår nya hemsida ska utgöra huvudkanal för vår marknadsföring. Tillsammans med Härjedalens kommun vill vi medverka till en ökad attraktionskraft och om möjligt skapa en ökad inflyttning som genererar en lönsamhet och bättre förutsättningar att utveckla och underhålla våra fastigheter. Med vår nya hemsida vill vi på ett bättre sätt synliggöra Härjegårdars och Härjedalens attrakstionskraft.

Vi är mycket nöjda med nya hemsidan hoppas att ni blir det också.

Hans Svensson

Publicerat av: Birgitta Andersson 2010-03-25