Organisation


Organisationsschema. Finns förklarat i texten nedanför.

Bilden förklarad i text

Styrelse är överordnad VD.

Under VD finns Fastighetschef och Ekonomichef.

Under Fastighetschef finns Arbetsledare Västra, Arbetsledare Östra och Förvaltare / Specialist.

Under Arbetsledare Västra och Arbetsledare Östra finns Fastighetstekniker.

Under Ekonomichef finns Administration

Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13