STYRELSE

Ordinarie ledamöter med partitillhörighet

  • Stig Holm, C   ordf.
  • Simon Åslund-Johansson, M,  vice ordf.
  • Linda Bergström, S
  • Bo Danielsson, V
  • Billy Anklew, -

Suppleanter med partitillhörighet

  • Ismail Kizilkaya, S
  • Ragnar Dillner, M

Revisorer

  • Kristoffer Bodin, KPMG
  • Henry Johansson, lekmannarevisor       Ersättare: Tage Fjellner


Publicerat av: Birgitta Andersson 2021-10-22