STYRELSE

Ordinarie ledamöter med partitillhörighet

  • Linda Bergström, S ordf.
  • Ragnar Dillner, M, vice ordf.
  • Tomas Jonsson, S
  • Roland Persson, Vox Humana
  • Billy Anklew, SD

Suppleanter med partitillhörighet

  • Stieg Englund, S
  • Simon Åslund-Johansson, M

Revisorer

  • Kristoffer Bodin, KPMG
  • Henry Johansson, lekmannarevisor       Ersättare: Per-Erik Persson


Publicerat av: Birgitta Andersson 2023-05-31