STYRELSE

Ordinarie ledamöter med partitillhörighet

  • Stig Holm, C   ordf.
  • Simon Åslund-Johansson, M,  vice ordf.
  • Gunilla Hedin, S
  • Bo Danielsson, V
  • Billy Anklew, Landsbygdspartiet

Suppleanter med partitillhörighet

  • Ismail Kizilkaya, S
  • Ragnar Dillner, M

Revisorer

  • Anders Eriksson, PWC
  • Henry Johansson, lekmannarevisor       Ersättare: Tage Fjellner


Publicerat av: Birgitta Andersson 2019-10-10

Härjegårdar Fastighets AB
Box 40
842 21 Sveg

telefon: 0680‑169 50
e‑post: info@harjegardar.se