Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för harjegardar.se

Härjegårdar Fastighets AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur harjegardar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från harjegardar.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 till 5 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns texter som har färger som kan vara svåra att se.
  • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
  • Det saknas genväg för att hoppa förbi återkommande innehåll.
  • När innehåll dyker upp i nytt fönster på sidan så riskerar användare som navigerar utan mus att hamna bakom det nya fönstret.
  • Vid navigering med tangentbord är ordningen inte alltid logisk.
  • Det finns fält som saknar etiketter och kan vara svåra att förstå syftet med för uppläsande hjälpmedel.
  • När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det rubrik vilket kan göra det svårt att förstå syftet för användare med skärmläsare.
  • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
  • Uppläsande hjälpmedel får inte information när det finns områden som går att fälla ut, att områden uppdateras och om att det finns sökförslag.


Oskäligt betungande anpassning

Härjegårdar Fastighets AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Härjegårdar Fastighets AB har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

Med Härjegårdar Fastighets ABs begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av samtliga problem på nuvarande plattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna kommer vissa anpassningar av webbplatsen vara oskäligt betungande i dagsläget.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har gjort en oberoende granskning av harjegardar.se

Senaste bedömningen gjordes den 1 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 november 2020.

Publicerat av: Birgitta Andersson 2024-04-22