Planritningar 1 rum och kök. Kyrkogatan 7.

Lägenheterna kan vara spegelvända

1 rum och kök 42,1.

Ritning 1 rum och kök 42,1 kvm.

42,4 kvm

Ritning 1 rum och kök 42,4.
Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-10-13