Planritningar 3 rum och kök. Kyrkogatan.

73,5 kvm

97,2 kvm

Publicerat av: Birgitta Andersson 2010-05-27