Planritningar

1 rum och kök. 38,9 kvm - Kv Solnan

Ritning 1 rum och kök. 38,9 kvm - Kv Solnan

2 rum och kök. 58,7 kvm - Kv Solnan

Ritning 2 rum och kök. 58,7 kvm - Kv Solnan

4 rum och kök. 83,5 kvm - Kv Solnan

Ritning 4 rum och kök. 83,5 kvm - Kv Solnan
Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-09-14