Planritningar

Lägenheterna kan vara spegelvända

1 rum och kök. 38,2 - 38,6 kvm - Kv Ulvkälla 2:24, Sörgårdsg. 8 Lillhärdalsv. 7

Ritning 1 rum och kök. 38,2 - 38,6 kvm - Kv Ulvkälla 2:24, Sörgårdsg. 8 Lillhärdalsv. 7

2 rum och kök. 48,6 kvm - Kv Ulvkälla 2:24, Sörgårdsgatan 8 G

Ritning 2 rum och kök. 48,6 kvm - Kv Ulvkälla 2:24, Sörgårdsgatan 8 G
Publicerat av: Birgitta Andersson 2020-09-15